Leadership programok

FÓKUSZTERÜLETEK

 

A gyorsan változó versenykörnyezetben a vezetőknek 3 teljesítménydimenzióban szükséges folyamatosan eredményeket felmutatniuk:

 

 

A versenyképesség megőrzése egyre inkább arra ösztönzi a vezetőket, hogy mindhárom teljesítménydimenzióban kiemelkedően bizonyítsanak. Ehhez folyamatos fejlődésre, megújulásra van szükség. Az üzlet- és feladat orientáció mellett kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon a kapcsolatorientáció, a hagyományos menedzsment szemlélet mellett meg kell, hogy jelenjen a leadership irányultság.

A G.T. PERSONUM olyan komplex vezetésfejlesztést nyújt, amely egyrészt támogatást ad a vezetőknek a menedzsment teljesítmény színvonalának emelésében, másrészt biztosítja a vezetői team számára azt a paradigmaváltást, amely a szervezet menedzsment szemléletű irányítása mellett előtérbe helyezi a cég leadership alapállású vezetését és irányítását.

A G.T. PERSONUM vezetésfejlesztési rendszerének alkalmazásával egy olyan hatékony szervezeti és kommunikációs kultúra teremthető meg, amely egységesen kiterjeszthető a vezetésre, illetve a cég tejes egészére. E közös rendezőelv mentén erőteljesen fejleszthetők a vezetői és a munkatársi kompetenciák és folyamatosan megújítható a szervezeti kultúra.

 

A LEADERI IRÁNYULTSÁG

Vezetők gyakran kérdezik, hogyan szabadíthatnák fel a munkatársaikban rejlő alkotó erőt, kreatív potenciált. Mit tegyenek, hogy kollégáik sajátjukként tekintsenek a vállalati feladatokra, szívesen azonosuljanak a szervezet törekvéseivel, örömmel vállaljanak nagyobb arányú szakmai vagy vezetői felelősséget, legyenek aktívak az innováció, a megújulás terén.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a munkatársak bevonódása legnagyobb mértékben a vezetői által teremtett munkahelyi atmoszféra és a vezető-munkatárs kapcsolat minőségével áll pozitív összefüggésben. A munkatársak elsősorban ott teljesednek ki és válnak elkötelezetté, ahol lehetőségük nyílik fejlődni, kiteljesedni.

A leader olyan vezető, aki arra törekszik, hogy autonóm emberekből álló munkatársi közeget hívjon életre. Törekszik az egyéni szuverenitás és a csapategység egyensúlyának megteremtésére, a sokszínűség biztosítására és a közösség belső kohéziójának erősítésére. Azon van, hogy munkatársai tartalmas alkotómunkát végezzenek kezdeményező szellemben, reális felelősségvállalással.