HR specialisták programjai

FÓKUSZTERÜLETEK

 

A vállalati HR-szakemberek a szervezeti kultúra fontos formálói. Mind kiválasztási, mind fejlesztési tevékenységük során újra és újra értékválasztásokkal szembesülnek, döntéseik révén pedig a szervezeti létezés számos síkján hatással vannak a vállalati társadalom eredményességére és atmoszférájára. Szerepük révén befolyásolják a személyközi együttműködés stílusjegyeit, a csoportok norma-rendszerét, a visszajelzési kultúra jellegzetességeit, de hatással vannak a vezetői működés stílusára, a vezető és munkatárs közötti kapcsolat légkörére is. Fontos tehát, hogy választásaik szakmaiak és megalapozottak legyenek.

KOMPETENCIA ALAPÚ INTERJÚTECHNIKA

Ez a módszer-együttes eredetét tekintve a gyakorlati valóságban gyökerezik: munkakör-specifikus kompetenciák széles körére épít, a munka világában nagy jelentőséggel bíró események és helyzetek tematikus feldolgozásából indul ki, és strukturált kereteket biztosít az interjúk során szerzett ismeretek feldolgozásához. Megfelelő alkalmazása elősegítheti a munkahelyi teljesítmény és az adott pozícióban való beválás előrejelzését.

 

ASSESSMENT CENTER - ÉRTÉKELŐ KÖZPONT 

Az Assessment Center alkalmazása ma már elterjedt gyakorlat. Szakmai alapvetése szerint a módszertan arra irányul, hogy a való életből kiinduló modellezett élethelyzeteket teremtsen, és ezek keretei között megismerhetővé tegye a résztvevők reakcióit, helyzetkezelési készségeit. Alkalmazása számottevő gyakorlati felkészültséget és tapasztalatot igényel. Az AC különösen jó beválási mutatókkal rendelkezik, egyike a legmegbízhatóbb kiválasztási és/vagy készség-vizsgálati módszereknek.

 

 

DEVELOPMENT CENTER - FEJLESZTŐ KÖZPONT

Az Assessment Center filozófiájára épül a kompetencia-fejelsztési hatékonyságot precízen kidolgozott módszertanával és eszközrendszerével erősítő Development Center. A DC az AC-hez hasonló szimulációk révén méri a szervezetben releváns fejlesztendő kompetenciák szintjét és a mérést követően közvetlen feedback révén ad támogatást az adott kompetencia-csomag fejlesztéséhez.