Interkulturális programok

FÓKUSZTERÜLETEK

 

KULTÚRÁK SOKSZÍNŰSÉGÉBŐL MERÍTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Minden munkahelyi csapat vagy szervezeti egység működése színes, egymástól különböző karakterű, beállítódású egyének együttműködésére épül. Ha jól gazdálkodunk velük, a különbözőségek közös alkotóforrássá válhatnak, ám ha gazdátlanul hagyjuk őket, könynyen olyan erővé alakulhatnak át, ami visszafogja, korlátozza a közös munka eredményességét és a kreativitást.

Nemzetközi csapatok közös munkája során egymás kultúrális beágyazottságának megismerése, a sztereotípiák lebontása kiemelkedő jelentőségű lehet a hatékony együttműködés szempontjából.

 

Amikor egy munkahelyi csapatban eltérő kultúrák találkoznak egymással, az egyéni színességek egymásra kifejtett hatásaik tere kitágul. Ilyenkor jó, ha az érintett munkatársak meríteni tudnak egymás értékeiből, erőforrásaiból, és megtanulják konstruktív módon kezelni a különbözőségeikből fakadó esetleges súrlódásokat.

 

Mindezek szellemében, programjaink célja az, hogy elősegítsék eltérő nemzeti és/vagy szervezeti kultúrákból érkező munkatársak közös identitás-keresését, kulturálisan színes csapatok belső kohéziójának erősítését. Törekvésünk az, hogy elősegítsük eltérő szokásvilágokban, kultúrákban, értékrendszerekben szocializálódott munkatársak érintkezését, konstruktív, értő, gazdagító és termékeny kooperációját. Munkánknak fontos vetülete az érzelmi és szociális intelligencia (EQ) kulturális vetületeinek tapasztalati elmélyítése, a kulturális gyökerezettségű különbözőségek, egyediségek iránti érzékenység erősítése.