25 évesek vagyunk! A GTMentor Group a Forbes szeptemberi számában!

Nézz szembe Monet-val és megmondom ki vagy!

Azt mondják, hogy a tehetség olyan, mint a búvópatak: akármekkora akadály is hárul elé, valahogyan mindig megtalálja a maga útját és a felszínre tör. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor elkél némi segítség erőink kibontakoztatásához. Az élet bármely területén megrekedhetünk és szükség lehet erre – más és más formában. Az üzleti életben a vezetők számára a továbblendülés egyik legmélyebb formája a művészetekre, nagy festők, így Remrandt, Monet, Magritte, Kahlo műveire támaszkodó Symbolon.


A fenntartható magas teljesítményre törekvő vállalatokkal való munkáinkban sokszor azt tapasztaljuk, hogy a szervezeti problémák mögött személyes elakadások állnak. Új utat kínálunk ügyfeleinknek, amely bátorságukat és felfedező kedvüket hívja elő” – kezdi a már 25 éve szervezet- és vezetésfejlesztéssel foglalkozó GTMentor Group ügyvezető partnere. Dr. Gauser Katalin azt mondja, hogy nagyon sok esetben, amikor egy vezető úgy érzi, hogy megrekedt és nem tud továbblépni a munkájában, vagy az életében, akkor nem feltétlenül egy leküzdhetetlen akadállyal áll szemben. Lehet, hogy ugyanarról az oldaláról látja a problémáját, ismétli önmagát, így nem tudja kiaknázni a személyiségében rejlő alkotóerőket. A vezetői személyiség azonban fejleszthető. Ebben segít a GTMentor Group által alkalmazott módszer, amelyet a lichtensteini pszichológus és Top Executive tanácsadó, Christine Kranz fejlesztett ki és az Innsburcki Egyetem Pszichológia Intézete validált 2005-ben. Világszerte egyedülálló módszeréhez az üzleti életet, a jungi pszichológiát és a művészeteket hívta alapul – a családi galéria művészeti élményei adták az ihletet a módszerhez.

A Symbolon az egyetlen módszer, mely a műalkotásokban lévő szimbólumokra adott reflexióinkat és felismeréseinket az üzleti életben hasznosítja. Műalkotásokkal és képekkel dolgozik, a személyiség magját és fejlődési potenciáljait teszi láthatóvá. A legrövidebb idő alatt segít minket perspektívaváltáshoz és mélyre ható felismerésekhez: olyan kulcstémákat, előrelépési lehetőségeket és megoldásokat tudatosít, melyek növelik vezetői munkánk üzleti eredményességét. Segítségével felderíthetők személyiségünkben a leblokkolt, lefagyott területek – amelyek jellemzően mindig valamilyen sikertelenség mentén találhatók. Itt alakulnak ki a kompenzációk, vagyis ha valamit túlhangsúlyozunk. Egy szervezeten belül ezek a kompenzációk például úgy jelenhetnek meg, hogy vezetőként nem tudjuk elengedni a kontrollt, nem tudunk kellőképpen delegálni. „Ha pedig nincs meg ez a partneri alapú vállalati kultúra, nincs meg a felhatalmazást adó, inspiráló környezet, akkor nem lesz jelen az innováció sem. Ha pedig nincs innováció, akkor a vállalat jövőképessége is kérdéses” – mondja Katalin. A kompenzációk felderítésében segít nekünk Monet, Rembrandt és alkotótársaik. Röviden ez a Symbolon.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az ügyfél kap egy megszerkesztett albumot tele festményekkel. „Nem kell, hogy tetsszenek a képek és érteni sem kell hozzájuk. A hangsúly azon van, hogy mit váltanak ki belőlünk” – mondja Katalin. Ezek segítenek a szakemberek számára, hogy a festményeken keresztül feltárják a személyiségünkben rejlő elő nem hívott alkotóerőinket. Hogyan? Például, amikor megválaszoljuk azt a kérdést, hogy vajon a képen látható táj mely pontján éreznénk a legjobban magunkat. Nem mindegy ugyanis, hogy hová bökünk a festményen - hiszen mindegyik pontja más és más jelentéssel bír, így pedig más és más információt közöl a személyiségünkről. „Általában azt a pontot jelöljük meg szimpatikusnak, ahol olyan dolog van, ami hangsúlyos az életünkben, ami befolyásolja döntéseinket. A legkevésbé szimpatikus pontok pedig a személyiség bebástyázott területeivel állnak kapcsolatban. Jung és a tesztünk szerint is ott vannak a fejlődési potenciálok, ezekkel kell dolgoznunk” – magyarázza a szakember.

Mi történik, ha egy blokk felszabadul a személyiségünkben? „Ott rengeteg mentális energia válik hozzáférhetővé, sok mindent megtudhatunk magunkról. Arról, hogy milyen a konfliktuskezelésünk, a csapatmunkánk, vezetési stílusunk. Új összefüggésekben, új aspektusokban láthatunk rá az addigi problémára. Láthatjuk azt, hogy hol érdemes fejlődnünk és hogyan tudjuk kibontani a növekedési potenciálokat.” A teszt kitöltése és az azt követő beszélgetés is nagyon erős felszabadító élmény. A műalkotások szimbolikus nyelvét lefordítjuk gazdasági folyamatokra, témákra. A saját személyiség mély megértése a napi vezetői munkához, az üzleti célok eléréséhez nyújt egyedülálló muníciót vezetők és teamek számára.