Személyes hatékonyság fejlesztés

FÓKUSZTERÜLETEK

 

ÜZLETI TÁRGYALÁSOK

Az üzlet világában szinte minden kommunikációs helyzet hordoz valamilyen mértékű meggyőzési, befolyásolási szándékot is. Az üzleti tárgyalás ennek a törekvésnek minden fél számára vállalt, elfogadott terepe. Nem mindegy azonban, hogy a tárgylási szituációkban milyen meggyőzési stílust, felfogást, szemléletmódot követünk. Megközelítésmódunk lehet manipulatív, irányulhat zéró összegű játszmák kialakítására, a másik fél feletti öncélú győzelem kivívására, ám épülhet egészséges mértékű önérvényesítésre is, ahol a versengő törekvés egyensúlyra talál a partnerséggel, és a piaci egymás mellett élés előnyeinek a józan felismerésével. Tárgyalástechnika tréningjeink a legkorszerűbb tárgyalástechnikai műhelyek módszereit koncentráltan adja át komplex tárgyalási szimulációk gyakorlásán keresztül.

A PREZENTÁCIÓTECHNIKA ÚJ IRÁNYAI

A prezentáció, mint a meggyőzés alapvető színtere mára alapvető fontosságú eszközzé vált a szervezetekben. A prezentációs képesség a könnyen fejleszthető kompetenciák közé tartozik, ugyanakkor érdemes óvatosnak lennünk. A power point fantáziátlan használata mára veszélyforrássá vált. Csak azok tudnak hatni prezetációjukkal a célközönségükre, akik képesek megújítani prezentációs eszköztárukat. Tréningprogramjaink - a legújabb nemzetközi prezentációtechnikai trendekkel összhangban -ebben nyújtanak hatékony támogatást.

ALKALMAZOTT ÜZLETI KREATIVITÁSTECHNIKÁK AZ INNOVÁCIÓS HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSÉÉRT

Mint annyi mindent, az üzleti élet a kreativitás iránti igényt is alkalmazott összefüggésben fogalmazza meg: pragmatikus, gyakorlatias igényt támaszt az új koncepciók, ötletek és kezdeményezések vonatkozásában. E tréningünk keretében arra törekszünk, hogy az üzleti realitásokban nyújtsunk támogatást a szervezetek számára új megközelítések, döntési alternatívák, szokatlan megoldások kialakításában.

A STRESSZEL KAPCSOLATOS MEGKÜZDÉSI TECHNIKÁK ELSAJÁTÍTÁSA

A legjobb stressz-kezelés az egyén szükségleteihez és alkatához illeszkedő, kihívásokkal rendelkező, megfelelő légkörű munkahely. Egyikünk sem tudja azonban elkerülni, hogy ezen tényezők tekintetében valamilyen mértékű kompromisszumot kössön: élete ritmusát, tempóját, szükségletei kiélését, komfort-zónáját részben elhagyva, másokhoz igazítsa
Mindennapi feszültségeink oldása nem lehet kizárólag egy tréning feladata, mert mindez sok esetben túlmutat egy tréning jellegű fejlesztési program szakmai keretein. Konkrét megküzdési eszközök, technikák vonatkozásában, egyes veszélyforrások tudatosítása révén programjaink hatékonyan hozzájárulnak a stressz szint csökkentéséhez, a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartásához.
dfasdf asdf adsf