Teljesítménymenedzsment

TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS BEVEZETÉSE

Bölcsen alkalmazva, a teljesítmény-értékelés rendszere valójában egy szervezeti tanulási keret, a jövő lehetséges formálásának kiemelkedő módszere. Megtestesíti a vezető és munkatárs viszonyának az adott vállalatra jellemző stílusjegyeit, visszatükröződnek benne a tanuláshoz, az örömök és az esetleges hibák feldolgozásához kapcsolódó kulturális sajátosságok csakúgy, mint teljesítmény és életminőség viszonya. Összegezve, leképeződik benne a vállalat atmoszférája, légköre, a munka érzelmi közege. Amikor egy vállalat lépéseket tesz egy ún. TM-rendszer kialakítására, valójában üzenetet küld a munkatársainak arról, milyen célokat, milyen kultúrát, milyen jövőképet kínál.
x
x
TANÁCSADÓI FÓKUSZTERÜLETEINK

A TELJESÍTMÉNY-MENEDZSMENT SZERVEZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZEGÉNEK FELTÉRKÉPEZÉSE
 • a megtervezendő rendszert befogadó szervezeti kultúra, értékvilág feltérképezése
 • a mérhető teljesítmények értékelésével kapcsolatos fennálló módszerek elemzése
 • a vezető/munkatársi viszonylatra épülő visszajelzési módok áttekintése
 • iparági gyakorlatok összegzése, követendő minták felkutatása, azonosítása
 • a majdani TM-rendszer alkalmazásához kapcsolódó elvek, értékek, célok felvázolása
 • a meglévő HR-folyamatok feltérképezése, a lehetséges kapcsolódási pontok feltárása
FOLYAMATOK ÉS MÉRÉSI PONTOK MEGTERVEZÉSE, KOMPETENCIA-MODELLEZÉS
 • a cégkultúrához, szakmai és vezetői csoportokhoz kapcsolódó kompetencia-modellezés
 • javaslattétel a TM-rendszer teljesítmény-vonatkozású (mérhető elemekre épülő), valamint készség-jellegű (tapasztalati tartalmú) elemeinek az összeállítására
 • a rendszer érdekeltjeinek érdemi (vezetők, munkatársak, szakmai és hierarchikus csoportok) bevonása a rendszer kialakításába, megtervezésébe
 • moderációs támogatás biztosítása a rendszer kialakításában résztvevő vállalati szakmai csoportok, műhelyek (HR-szakértők) munkájához
 • javaslattétel a TM-rendszer tényleges, gyakorlati működésére, folyamataira, lépéseire, dokumentációjára, időbeli lefolyására vonatkozóan
A TELJESÍTMÉNY-MENEDZSMENTHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK FEJLESZTÉSE
 • a rendszert alkalmazó vezetők támogatása a visszajelzési helyzetekre való felkészülésben, valamint a szerzett élmények, tapasztalatok feldolgozásában
 • tréneri támogatás biztosítása a rendszert felhasználó másik lényegi célcsoport, a munkavállalók számára: visszajelzés adása/fogadása vezetői relációban
 • javaslattétel a TM-rendszerhez kapcsolódó más szervezeti tanulási eszközök kialakítására, bevezetésére, a tanulás, mint életélmény kiterjesztésére
A TANÁCSADÓI KÖZREMŰKÖDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI
 • a teljesítmény-követési (értékelési) gyakorlat konstruktív, egyéni/csoportos és szervezeti tanulást ösztönző irányultságának erősödése
 • az egyes szervezeti csoportok formáló részvételeének biztosítása a rendszer kialakításában, a vállalatra vonatkozó speciális jegyek megalkotásában
 • a rendszer bevezetésével kapcsolatos esetleges negatív várakozások konstruktív feldolgozása, a változás-kezelési folyamat támogatása, a pozitív megélés segítése
 • a vállalat értékvilágát hűen tükröző visszajelzési rendszer és szemléletmód meghonosítása