Célzott szervezeti eredményesség növelés workshopokkal

A szervezet eredményességét célzott, az adott problématerületre fókuszált eszközökkel nagymértékben lehet fejleszteni. Ennek a célzott fejlesztésnek a legnagyobb előnye, hogy belső erőforrásból történik így költséghatékonysága jelentős, haszna pedig az, hogy a folyamatban résztvevő munkatársak elkötelezettsége, felelősségvállalása és együttműködési nívója erősödik, ennek arányában pedig nő a szervezeti hatékonyság.

A célzott szervezeti eredményesség fejlesztése műhelymunkák (workshopok) keretében történik.
A műhelymunkák során az adott kérdéskör/problémakör megoldásában közvetlenül érintett vezetők, munkatársak (vagy azok reprezentatív köre) vesz részt egy felkészült moderátor/facilitátor közreműködése mellett. A munka meghatározott módszertani keretekben, az érintett csoport tagjaiból alakított kiscsoportos munkák révén történik. A csoport közösen – saját szellemi erőforrásaira, tapasztalati hátterére támaszkodva - dolgozza ki azokat a szervezeti eredményességet, hatékonyságot befolyásoló megoldási alternatívákat, amelyek mentén a megtervezett beavatkozások hatékonyan megvalósíthatók.

A workshopok időtartama a témakörök súlyától, számától és a csoport létszámától függ, 2-3 órától 1-3 napig is tarthatnak. Létszámuk 5 főtől akár több száz főig is terjedhet.

A G.T. PERSONUM Kft. felkészült moderátorai/facilitátorai a legkorszerűbb módszertani eljárásokkal az alábbi workshop témákban nyújtanak hatékony támogatást:

DIAGNÓZIS KÉSZÍTÉS

 • Vállalati kultúra diagnózis
 • Szervezeti diagnózis
 • Erősségek-gyengeségek diagnózis
 • Értékek diagnózisa
 • Vezetői profilok diagnózisa

JÖVŐKÉP ALKOTÁS

 • Közös jövőkép kialakítása
 • Az erősségek és a gyengeségek láthatóvá tétele
 • A viselkedési minták megismerése, a változtatni és a megőrizni közti egyensúly megtalálása
 • Kreatív problémamegoldási eljárások kialakítása
 • Csapategység megteremtése

STRATÉGIA ALKOTÁS

 • Stratégiai célok meghatározása
 • Átfogó stratégia kialakítása
 • Akciótervek kidolgozása

PROBLÉMAMEGOLDÁS, DÖNTÉSEK

 • Nézőpontok, alternatívák, megismerése, kreatív megoldások kifejlesztése
 • Ügyfélorientált gondolkodásmód fejlesztése
 • Eltérő elvárások tisztázása


ELLENÁLLÁSOK, BLOKÁDOK OLDÁSA

 • A félelmek tudatosítása, kimondása
 • A szervezeti ellenállások természetének feltárása, feldolgozása és kezelhetőségénekmegteremtése
 • Tabuk, látens témák, félelmek és remények tudatosítása
 • Túlterheltség, stressz feldolgozása
 • Sikerek láthatóvá tétele
 • Energetizálás új projektek sikeres elindításához
 • Motiváció és együttműködés erősítése

KULTÚRAVÁLTÁS

 • A cégkultúra látható és látens elemeinek tudatosítása
 • Perspektívák és normák tisztázása
 • A meghonosítandó kultúrával szembeni elvárások megfogalmazása
 • Ellenállások átalakítása

BLOKKOLÓ KOMMUNIKÁCIÓS MINTÁK ÁTALAKÍTÁSA

 • A szervezetre jellemző kommunikációs minták rekonstrukciója
 • A látens kommunikációs struktúrák láthatóvá tétele
 • A kommunikációs hatékonyságot akadályozó tényezők és erőforrások feltárása
 • Új kommunikációs minták meghonosítása

ELTÉRÉSEK/KÜLÖNBSÉGEK POZÍCIONÁLÁSA

 • Projektviták, eltérő álláspontok szintetizálása
 • A szervezeti társas-kapcsolati rendszerek eltérő normáinak tudatosítása
 • A normaképződés gyakran rejtett folyamatainak megismerése és megkönnyítése

KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSA

 • Konfliktusok analízise, láthatóvá tétele
 • Rendszerspecifikus konfliktusok felismerése
 • Konfliktusok feloldása/megoldása
 • Együttműködés fejlesztése, kommunikációs minták megismerése és fejlesztése

FEEDBACK

 • Tanácsadói munkák, folyamatok kontrollálása
 • Fejlesztési folyamatok értékelése
 • ROI (return on investment) kontroll

NAGYCSOPORTOS WORKSHOPOK

 • Szinergia, kreativitás, koordináció
 • Nagycsoportos döntések
 • Jövőkonferencia
 • Nagycsoportos cél- és stratégiaalkotás
 • Különböző kultúrák fúziójának elősegítése