Tehetségmenedzsment

Talent- és karrier-menedzsment szolgáltatásaink a szervezeti teljesítmény fejlesztéséhez, a vállalat sikeréhez járulnak hozzá. Biztosítjuk a tehetségek megszerzéséhez és kiválasztásához, a karrierfejlesztéshez és a teljesítménymenedzsmenthez, valamint a tehetségek megtartásához és az utánpótlás-tervezéshez szükséges tapasztalatokat és eszközöket mindazok számára, akik csatlakozni és fejlődni, hosszú távon maradni és teljes elkötelezettséggel, maximális energiaráfordítással teljesíteni akarnak a szervezetben.
A tehetségmenedzsment mindhárom fázisában hatékony támogatást nyújtunk Megbízóinknak.

1. TEHETSÉGEK AZONOSÍTÁSA/BEVONZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA

A sikeres vállalatok elérik, hogy az ügyfeleik erősen kötődjenek a szervezethez, illetve a céget szimbolizáló márkanévhez. A nagy cégek meglévő és leendő ügyfélkörük számára „érték-üzeneteket”, ígéreteket fogalmaznak meg és betartásukat kiemelt feladatként kezelik. Hasonló a helyzet a munkatársak vonatkozásában is. A márkanév erejét a klasszikus módon felhasználva elérhető, hogy a megfelelő emberek csatlakozzanak, majd fejlődjenek, hosszú távon megmaradjanak és teljes elkötelezettséggel, maximális energiaráfordítással teljesítsenek a szervezetben.

Bevonzás / megszerzés

A G.T. PERSONUM Kft. egyedi fejlesztésű speciális módszerei támogatást nyújtanak Önnek abban, hogy:

 • a vállalati stratégia alapján kidolgozza az alkalmazottaira vonatkozó „márkajegyeket”,
 • megkülönböztető, releváns üzenetekben megfogalmazza és kinyilvánítsa azokat annak érdekében, hogy
 • a meglévő munkatársai elégedettek és elkötelezettek maradjanak, a leendő tehetséges munkatársak pedig vonzódni kezdjenek a szervezethez.

Kiválasztás

Cégünk – a vállalat jól teljesítő alkalmazottainak kompetenciáira, valamint a jövőben kívánatos képességekre építve – bevált tehetség-kiválasztási rendszereket és eszközöket alkalmaz, olyan munkaerők kiválasztása céljából, akik a későbbiekben valóban hozzájárulnak a vállalat sikeréhez. Ez nem egyszerűen csak a legjobb ember kiválasztását jelenti, hanem a lehető legtökéletesebb illeszkedés megvalósítását egy adott munkakör valamint a munkakör betöltője között.

Szolgáltatásaink ezen a területen:

 • A tehetség-szükségletek felismerése
 • A siker szempontjából kritikus kompetenciák azonosítása
 • Tanácsadás a toborzási stratégiák kidolgozásában
 • A kiválasztási rendszerek kidolgozása és alkalmazása
 • Tréningek az tehetségeket interjúztatók fejlesztésében
 • Tanácsadás az új alkalmazottak beilleszkedési programjában

A tehetségek illeszkedését 5 szinten mérjük korszerű eszközeinkkel:

 

2. TEHETSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉS TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENTJE

Komplex fejlesztés

A G.T. PERSONUM Kft. magas szakmai nívójú fejlesztési szolgáltatásokkal és eszközökkel áll az Ön rendelkezésére. A tanácsadás, a mentorálás, a coaching, a tréning, különféle fejlesztési stratégiák és önfejlesztő kezdeményezések kombinált metodikáját alkalmazzuk, annak érdekében, hogy támogatást nyújtsunk a munkatársak fejlesztéséhez, a lehető legnagyobb összhangban a vállalati stratégiai célokkal.

Karrier-coaching-ot valamint speciális fejlesztési modulokat is biztosítunk, amelyek növelik a munkatársak és vezetők rugalmasságát saját karrierjük vonatkozásában, és támogatják a szervezet egészének fejlődését. A legcélravezetőbb képességek és készségek erősítésében a következő szolgáltatásainkon keresztül biztosítunk tanácsadói támogatást:

 • Integrált karrierfejlesztési rendszerek kialakítása
 • A szervezetben történő előmenetelhez és érvényesüléshez szükséges kompetenciák azonosítását és értékelését célzó eszközök alkalmazása és tanácsadás
 • A szervezetben dolgozó munkatársak támogatása a saját karrierjük irányításában - tréningek és coaching révén
 • Készségfejlesztő tréningek vezetők számára, a munkatársaik fejlődésének hatékonyabb támogatása céljából
 • Mentori rendszerek kialakítása

Teljesítménymenedzsment

Hogyan lehet biztosítani, hogy az alkalmazottak maximális teljesítményt nyújtva a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljanak a vállalati célok eléréséhez? Cégünk segítséget nyújt a munkatársi és vállalati célok összehangolásában, valamint a csúcsteljesítményekhez szükséges kompetenciák fejlesztésében.

Munkatársaink széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a professzionális, az alkalmazotti célokat a vállalati stratégiával összehangolni képes teljesítménymenedzselési rendszerek kialakításában és működtetésében. Ezek a rendszerek magukba foglalják a 360° -os visszajelzés módszerét, amely a szervezet valamennyi dolgozójáról tökéletes teljesítményprofilt képes nyújtani.

Cégünk teljesítménymenedzsmentet támogató programjai és eszközei révén a vezetők és az alkalmazottak elsajátíthatják a célok kitűzéséhez, a visszajelzés-adáshoz, a coaching-hoz valamint a teljesítményértékeléshez szükséges készségeket.

3. TEHETSÉGEK MEGTARTÁSA ÉS UTÁNPÓTLÁS-TERVEZÉS

A tehetségek megtartása

Napjainkban, a széleskörű leépítések idején, ügyfeleink sorsdöntőbbnek tartják a kulcsembereik megtartását, mint valaha. A kulcsemberek azok, akik biztosítják a vállalat jövőbeni sikereit, és ezért nem szabad őket elveszíteni. A felmérések azt mutatják, hogy egy értékes alkalmazott pótlásának költségei az éves fizetés 100-300%-át is érhetik, és ez a becslés még nem számol a produktivitás hullámzásával, üzletek elvesztésével, az ügyfél elégedettségét, a közérzetet, közhangulatot befolyásoló negatív hatásokkal, valamint a szellemi tőkeveszteséggel.

Cégünk tehetségmegtartásra vonatkozó tanácsadási szolgáltatásai segítséget nyújtanak vállalata számára abban, hogy:

 • Kidolgozza az alkalmazottakra vonatkozó értékhordozó „márkajegyeket”
 • Támogassa a változatosságot és az integrációt
 • Stratégiát dolgozzon ki a kulcsemberek megtartására, és fejlesztéssel megerősítse kritikus szerepükben a vezetőket
 • Kidolgozza az alkalmazottak számára a szervezeten belüli mozgás és fejlődés lehetőségeinek térképét
 • Összehangolja a javadalmazási és elismerési rendszert a vállalati stratégiával.

Tehetségmozgató szolgáltatásaink a szervezetfejlesztés és a változásmenedzsment területén szerzett tapasztalatainkra támaszkodnak. Segítséget nyújtanak Önnek a szervezet aktuális környezeti feltételeinek értelmezésében, a tehetségek megtartása szempontjából kritikus tényezők felismerésében. Ezek az adatgyűjtési módszerek megkönnyítik a vezetők számára, hogy felmérjék a lehetőségeket és az erőforrásokat, és megtegyék a szükséges lépéseket, még mielőtt túl késő lenne.

Utánpótlás-tervezés

A hatékony és erős szervezetek pontos elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy milyen vezetésre és tehetségekre van szükségük a sikeres jövő biztosításához. A jó vezetők tudják, hogy hosszú távon csakis megbízható tehetségekre építhetnek, amihez viszont elengedhetetlen a következetes utánpótlás-tervezés, a munkaerő-tervezés, a professzionális fejlesztés és a munkakör-rotáció.

Cégünk a következő szolgáltatásain keresztül nyújt segítséget ügyfeleinek a hatékony utánpótlás-tervezéshez:

 • Munkaerő-szükségletek felmérése
 • Magas potenciálokkal rendelkező tehetségek azonosítása
 • Utánpótlási tervek kidolgozása
 • Kidolgozzuk az alkalmazottak számára a szervezeten belüli mozgás és fejlődés lehetőségeinek térképét