Szervezetdiagnosztika

A szervezetdiagnosztikai tevékenységünk során tanácsadóink – speciális diagnosztikai módszertani háttér birtokában - a megbízó szervezet állapotáról gyűjtenek információkat. Feltárják a szervezetben előforduló problématerületeket, azonosítják a sikereket biztosító pozitívumokat és erőforrásokat. Az összegyűjtött ismereteket leírják, rendszerezik és értékelik. A diagnosztikai tevékenységünk eredményeként a menedzsment az így nyert tudás alapján képessé válik a szervezet fejlesztésének beavatkozási pontjait célzottan megtervezni.

 

A szervezetdiagnosztika előnye, haszna:

 • A külső szakértői szem adta tisztánlátással tárulnak fel a belső érintettségből fakadóan nehezebben érzékelhető fejlesztendő területek.
 • A strukturált és átfogó diagnosztikai jelentés segíti a menedzsment tisztán látását a szervezet erősségeiről és fejlesztendő területeiről.
 • Rámutat azokra a tényezőkre, amelyek aktívan befolyásolják a szervezet sikereit és eredményeit.
 • Támogatást nyújt a beavatkozási pontok megtervezéséhez és megvalósításához.
 • Segítséget ad a beavatkozások módszertani megtervezéséhez és az érintettek körének pontos behatárolásához.
 • Pontos probléma-meghatározásai révén támogatja a költséghatékony, fókuszált beavatkozási megoldások alkalmazását.


A szervezetdiagnosztika célterületeit a megbízó cég menedzsmentjének igényei alapján, azzal szoros összhangban állapítjuk meg.
Diagnosztikai tevékenységünk a következő célterületekre terjedhet ki:

Szervezeti célok analízise

 • Szervezeti alapelvek
 • Szervezeti célok
 • Cél-kontroll
 • Munkatársak bevonása a célok elérésébe

 A globális szervezeti környezet analízise

 • Szervezeti rendszerhatárok
 • A globális környezet területei


Feladatspecifikus környezet analízise

 • Ügyfelek
 • Beszállítók
 • Együttműködési pontok az ügyfelekkel és a beszállítókkal
 • Konfliktuspontok az ügyfelekkel és beszállítókkal


Struktúrák és vezetés analízise

 • Formális szervezeti tagozódás
 • Informális szervezeti tagozódás
 • Vezetési stílusok
 • Szervezetirányítás
 • Delegálási kultúra
 • Írott és íratlan szervezeti normarendszer

Együttműködés és konfliktusok analízise

 • Konfliktusok a szervezetben
 • Konfliktusok megoldásai
 • Az együttműködés feltételei
 • Az együttműködés formái


Képzettségi állapot analízise

 • Követelményteljesítés és képzettség
 • Munkakörök és kompetenciák összefüggései


Képzés, fejlesztés analízise

 • Képzési specifikációk és struktúrák
 • Képzési igényfelmérés
 • Képzésszervezés és lebonyolítás hatékonyság
 • Képzési utánkövetés, transzfer-támogatás hatékonysága
 • ROI (return on investment) vizsgálatok


Belső információ és kommunikáció

 • Információ csere
 • Az információ és a kommunikáció médiáinak és formáinak elemzése
 • Az információ és a kommunikáció tartalma
 • Kommunikációs stratégiák
 • Kommunikációs normák és értékek


Problémamegoldás

 • Problémafelismerés és feltárás
 • Problémamegoldási magatartás
 • Problémamegoldási haszon


Munkaszervezés

 • Hatékonyság
 • Rugalmasság
 • Csapatmunka
 • Technológiák
 • Munkaidő


Ösztönzési rendszer

 • Motivációs kultúra
 • Átláthatóság, érthetőség
 • Elfogadottság
 • Értékelhetőség
 • Jutalom-, ösztönző-, fejlesztőérték


Innovációs potenciál

 • Innovációs igények és lehetőségek
 • Innovációs erősségek és gátak
 • Az innovációs változási folyamatok jellemzői