Kompetencia menedzsment

Világméretekben jelentős értékkel bír a kompetenciák tudatos, a szervezet valamennyi szintjét átfogó rendszerének kialakítása és integrálása. A kompetenciamenedzsment hatékony támogatást ad az emberi erőforrás menedzsment céljainak megvalósításához.
A kompetenciamenedzsment kimenetei az alábbi területek hatékonyságát erősítik:

  

A kompetenciamenedzsment leírja, és megismerhetővé teszi a szervezetben dolgozó vezetők és munkatársak kompetenciáit, biztosítja a kompetenciák erőforrásként való alkalmazását és fejlesztését. Modellekkel és módszerekkel segíti a vállalati stratégiai célok és a munkatársi célok összhangját.

A kompetenciamenedzsment terén három szinten nyújtunk tanácsadói támogatást.

I. Azonosítási fázis

Tanácsadói tevékenységünk során felmérjük a szervezet stratégiai jelentőségű területeit és azonosítjuk az ezekhez rendelhető kompetenciákat.
Tanácsadóink a megbízó szervezet elvárásait és értékeit tükröző kompetenciakatalógust állítanak össze, amely a stratégiai üzleti területekre ill. az egyes munkakörökre lebontott kompetenciákat és az azokhoz tartozó elvárt és pontosan megfogalmazott viselkedéseket tartalmazza. A munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciakatalógus használatával pontosan leírhatóak a fejlesztés és a teljesítménynövelés irányai, ezáltal eredményesen növelhető a szervezeti eredményesség.

II. Mérési fázis

A mérési fázisban a kompetenciák mérése történik egyéni-, illetve csoportszinten. A méréssel párhuzamosan kontrolláljuk a kompetenciaprofilok érvényességét (validitását). A mérés eredményét rögzítjük és vizualizáljuk.

III. Alkalmazási fázis

A kialakított szervezeti kompetencia-modell lehetővé teszi a kompetenciák átláthatóságát, tudatos szétosztását a szervezeten belül.
A kompetencia modell birtokában történő személyre szabott kompetencia-fejlesztést a következő módszertannal valósítjuk meg. 

A kompetencia-menedzsment révén felismerhetővé válnak a kompetenciadeficitek és kompetenciaerősségek, tudatos fejlesztési intervenciók valósulhatnak meg.
A G.T. PERSONUM Kft. nemzetközi tapasztalatok birtokában a 4 szintű kompetenciamodell alkalmazásával hatékony támogatást nyújt a szervezetspecifikus kompetenciakatalógus felállításában, a kompetenciák mérésében komplex vizsgálati eljárások segítségével.

A 4 SZINTŰ KOMPETENCIAMODELLSZAKMAI KOMPETENCIÁK

Szakmai ismeretek, készségek, képességek
A szakmai kompetenciáink megmutatkoznak abban a módban, ahogy felismerjük a problémákat, ahogy azokat differenciáltan elemezzük és megoldásukra működőképes eljárásokat fejlesztünk ki. De megmutatkoznak abban is, hogy képesek vagyunk az ismereteket, tudást rendszerezni, integrálni, új kapcsolódásokat teremteni, új megoldásokat keresni, azokat értékelni.

SZEMÉLYISÉG KOMPETENCIÁK

Belső értékek, stabilitás, önmenedzsment, feladatorientáció, tanulási készség
A személyes kompetenciáink a reflexió képességében, valamint saját erősségeink és fejlesztendő területeink felismerésében és tudatosításában fejeződnek ki. E kompetenciáink konkrétan az önbizalomban és önmotivációban nyilvánulnak meg pl.: vannak-e saját, egyéni meglátásaink, javaslataink, megoldásaink, vállalunk-e felelősséget, nyitottak vagyunk-e a változásokra?

SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK

Együttműködési készség, csapatmunka, hatékony kommunikáció, vezetési képességek
A szociális kompetenciák azokban a képességekben nyilvánulnak meg, amelyek révén konstruktív munkakapcsolatokat kötünk, hosszú távú és teherbíró kontaktusokat teremtünk, közös célokat és terveket valósítunk meg. A magas szociális kompetenciának jegyei például az asszertív kommunikáció - a saját érzések nyílt kifejezése, én-közlések használata, aktív hallgatás és a másokkal való tiszteletteljes bánásmód - eltérő vélemények esetén is.

MÓDSZERTANI KOMPETENCIÁK

Elemzés, tervezés és absztrakció, megvalósítás és irányítás, információfeldolgozás és közvetítés
A módszertani kompetenciák azokat a kognitív képességeket írják le, amelyekkel a megszerzett szakmai ismereteket és tudást megfelelően kifejlesztett módszerekkel önállóan, rugalmasan és hatékonyan alkalmazzuk. A módszertani kompetenciákat abban a módban tudjuk megfigyelni, ahogy bonyolult tudásanyagot vagy komplex jelenségeket strukturálunk, ahogy ezeket célorientáltan kezelni tudjuk, ahogy a fontosat (lényegeset) képesek vagyunk megkülönböztetni és kiemelni, és ahogy koncentrált módon az eredményekre törekszünk.


A G.T. PERSONUM Kft. tanácsadói e négy kompetenciaterületeken nyújtanak magas hatékonyságú, a szervezeti eredményességet támogató mérési és fejlesztési támogatást.