Komplex Talent Menedzsment Programok

Integrált módszertant követő fejlesztési program. Fókuszai: leadership,  üzleti tudatosság, eredményorientáció, projekt/innováció menedzsment és változáskezelés. A tanulás folyamat a vállalat üzleti realitásába integrálódik: tényleges vállalati helyzetek köré épül, üzleti értéket hordozó learning-by-projekt módszertant követ. Mentori folyamat támogatja.


A vezetői utánpótlás az eredményes vállalatok HR stratégiájának központi kérdése.
A vezetői munkára alkalmas munkatársak azonosítása, kiválasztása, fejlesztése és a vezetői pozícióba történő beillesztése a vállalat jövőbeni sikereinek záloga.


Vezetői utánpótlás programunk során korszerű mérési technikáink segítségével beazonosítjuk a vezetői szerepre alkalmas munkatársak körét. A vezetői utánpótlás célcsoportot felkészítjük az eredményes vezetői munkára. Korszerű vezetői módszertanok átadása valamint egyéni vezetési stílusuk fejlesztése révén kialakítjuk szuverén vezetői arculatukat.


Olyan, a mindennapok vezetési gyakorlatában sikerrel alkalmazható – saját szervezeti és kommunikációs kultúrájukhoz illeszkedő - szakmaspecifikus vezetési technikákat adunk át számukra, amelyek közvetlen befolyással bírnak döntéseikre, felelősségvállalásukra, az általuk vezetett vagy a jövőben vezetésre kerülő csapattal való együttműködésükre.


Vezetői kompetenciáik erősítése révén hatékonyan lesznek képesek a szervezeti változások összefüggéseit meglátni, a változásokból fakadó nehézségeket sikeresen megoldani, munkatársaikat megfelelően motiválni és fejleszteni.

VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓNK


Az Esélyközpont elnevezés kifejezi a fejlődésre és az előrelépésre való esélyt, a vezetővé válásért teendő erőfeszítéseket és tanulási helyzeteket.

Az Esélyközpont két fejlesztési irányultságot és módszertant foglal magába: a csoportos fejlődést támogató tréningeket és az egyéni fejlődést erősítő coaching és mentoring alkalmakat.


A komplex fejlesztési rendszer a következő architektúrával épül fel: A kompetencia-mérés révén rendelkezésre álló vizsgálati eredményeinek elemezését követően meghatározzuk, hogy a karakter kiemelkedő pontjaira hogyan lehet a vezetői módszereket és technikákat úgy felépíteni, hogy azok megerősítsék a meglévő erőforrásokat, és ezeket kiterjesszék a fejlesztendő területekre.
Az előkészítési fázisban olyan üzletág- és cégspecifikus tréninggyakorlatokat állítunk össze a cég vezetési elveinek integrálása révén, amelyek biztosítják a cég arculata és vezetői normarendszere szerinti gyakorlást.
A tréningrésztvevők a saját, mindennapi reális munkahelyzeteiket szimulálva gyakorolják be a korszerű vezetési technikákat, a cég etikai és üzleti elvárásrendszere szerint.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA

A komplex programunk 4 lépésben realizálódik. Az előkészítési fázisban határozzuk meg a precíz fejlesztési célokat és alakítjuk ki a vállalat-specifikus tartalmat.

A fejlesztési fázisban történik meg a tréningek lebonyolítása. A tréningeken a vezetői képesség valamint eszköztár áll a fókuszban és az alkalmazás fázisra fogalmaznak meg a résztvevők személyre szabott feladatokat, fejlődési lépéseket.
Az alkalmazástámogatás fázisban egyrészt minden csoport részére komplex alkalmazás támogatást és tudásmélyítést kínálunk, amelynek keretében az alkalmazási tapasztalatok feldolgozása és további támogatása történik. 
Az utolsó fázisban történik a kitűzött célok és az elért eredmények összevetése, a Megbízó képviselőivel, a mentorok támogatásával ill. javaslatunk szerint az utánpótlás programban résztvevők közvetlen felettes vezetőinek közreműködésével.