Változásmenedzsment szimuláció - SysTeamsChange®

Változásmenedzsment program 
 

sziulációk

Kihívások
 

·         Sok esetben kívülről érkezik a változás szükségessége - Hogyan érhető el mégis, hogy a változás érintettjei elfogadják és magukénak érezzék a döntést, illetve a változási folyamatot?

·         Hiányzik a változások projektként való megtervezése - Bár jelentős a felhalmozott elméleti tudás, hiányzik a gyakorlati felkészülés és a változás gyakorlatban, projektként történő megtervezése és megvalósítása.

·         Stakeholder menedzsment kihívásai - Az érintettek a változás elfogadásának, illetve az új, bizonytalan helyzethez való alkalmazkodás különböző szintjein vannak.

Hogyan érhetjük el a változás támogatását a különböző érintettekkel?

 

Milyen célok elérését támogatja a program?
 

·         Változásvezetési módszertan elsajátítása (a változások kezelésével kapcsolatos tervezési, folyamatkezelési és változásmenedzsment ismeretek és módszerek gyakorlati elsajátítása)

·         Jó változásvezetési gyakorlat megtapasztalása (egyéni, csoportos és szervezeti szintű nehézségek kezelésének elsajátítása leadership készségek elmélyítése és gyakorlása útján)

·         Csapatkohézió erősítése (a résztvevői team kohéziójának és identitásának erősödése, konstruktív együttműködés és a nézeteltérések feldolgozási készségének kialakítása)

·         Változások kultúrájának erősítése (vezetői csapat belső folyamatainak, együttműködési, probléma-megoldási és döntéshozatali mintázatainak jobb megértése és tudatosodása)

·         Közös cél és elkötelezettség (a szimulációban alkalmazható változásvezetési eszközök választ adnak arra, hogy milyen eszközök és módszerek segítségével válhat közös céllá a változás, és hogyan tartható fenn a változások melletti elkötelezettség a folyamat teljes ideje alatt)

 

Hogyan segíti a célok elérését a program módszertana?


Négy jelenléti napos  programunk integrált módon segíti elő, hogy a szervezeti változásokban érintett vállalati kulcsszereplők képesek legyenek választ adni a változások kezelésével kapcsolatos kihívásokra. A program három, egymással szoros kapcsolatban álló pillérre épül:
 

·         Diagnózis és testreszabás - az egyedi ügyfél-helyzetekhez való alkalmazkodás

A program végleges kialakítása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy Ügyfelünk igényeit megismerve finomhangoljuk az átadni tervezett változásvezetési ismereteket és a szimuláció fókuszát a lokális kihívások hatékony kezelése érdekében. A program első lépéseként, ennek érdekében feltárjuk a szervezet változáskezelése- és vezetési gyakorlatát vezetői, résztvevői és érintetti szinten.
 

·         Üzleti szimuláció - a gyakorlat fejlesztésének módszere

A SysTeamsChange® jelenléti szimuláció fejleszti a résztvevő csapat, illetve szervezet megújulási képességét azon keresztül, hogy felkészíti a vállalati vezetőket és dolgozókat a különböző szervezeti változások megtervezésére, előhívására, vezetésére és a változással szembeni szervezeti és személyes ellenállások kezelésére. A korábbi változások tapasztatlatainak beépítése és a minél fókuszáltabb és eredményesebb fejlesztési folyamat érdekében, a szimulációt a résztvevő vállalat(ok), egységek, egyének igényeire szabjuk.
 

·         Személyes alkalmazási terv - a tanultak lefordítása a gyakorlat nyelvére 

A Program része egy személyes / saját szervezetre vonatkozó alkalmazási vagy fejlesztési terv elkészülése. A szimuláció tapasztalatai alapján a résztvevők feladata a tapasztaltak összekapcsolása a vállalati valósággal, mindennapi tevékenységeikkel. Ennek részeként megfogalmazzák azon lépéseket, mellyel javíthatják személyes, vagy csapatuk működését változási helyzetekben, aktuális változási folyamatokban. Tanácsadói támogatással megtervezik ezek átvitelét, alkalmazását a gyakorlatba. A transzfer-tervek kidolgozását egy feldolgozó workshop keretei között mutatják be és vitatják meg az érintettek.
 

A szimuláció menete


A Változásmenedzsment program úgy került kialakításra, hogy segítse a tanultak rögzítését a gyakorlatban való alkalmazáson keresztül. A programba integrált szimulációs blokk során a résztvevők:

·         Változásvezetési Team-eket alkotnak, megterveznek és megvalósítanak egy konkrét változási folyamatot;

·         saját élményen keresztül tapasztalják meg a változási folyamat során fellépő kölcsönhatásokat és dinamikákat;

·         döntéseik során figyelembe kell, vegyék a szimulált vállalat erőforrásait, személyközi kapcsolatait, szervezeti funkcionális és hierarchikus viszonyait, az egyének változáshoz való viszonyát, team-ek belső összetételét, és projektmenedzsment-logikai szempontokat is;

·         a szimuláció során azonnali visszajelzést kapnak döntéseik hatásáról egy Számítógépes szakértői rendszertől, melyet visszajelző körök során a trénerek segítségével dolgoznak fel.

 

Kinek ajánljuk a programot?
 

·         Szervezeti változási folyamat vezetéséért felelős vállalati kulcsszereplőknek, közép és felsővezetőknek, amely esetben a program fókuszterületei:

·         Az előttük álló változások előkészítettségének, kidolgozottságának értékelése

·         Javaslatok készítése a csoport előtt álló változásra vonatkozó tervhez

·         A változások vezetéséhez kapcsolódó leadership kompetenciák tudatosítása és gyakorlása

·         Új stratégiák, működések, gondolkodás- és cselekvésmódok tartós és fenntartható alkalmazását lehetővé tevő vezetői eszközök és eljárások elsajátítása
 

·         Szervezeti változási folyamatban érintett, a folyamat sikerét befolyásoló vállalati szereplőknek, amely esetben a program fókuszterületei:

·         A változások pszichológiai modellje, adaptációs és alkalmazkodási típusok  

·         A résztvevők csoportmunka vonatkozású önismeretének elmélyülése

·         A belső változásokkal, tagok sokféleségével kapcsolatos egyéni érzékenységek gazdagodása

·         Team szintű fejlesztési munkaterv készítése
 

·         A program ideális csoportlétszáma 8-16 fő