Üzleti tudatosság szimuláció - STRATEGA


Üzleti tudatosság/ Eredményközpontú
gondolkodás fejlesztése program 


sziulációk

 

Kihívások


·         Növekedési, eredményességjavítási elvárások - tulajdonosi elvárások és a piaci verseny erősödése;

·         Külső forrásból táplálkozó növekedés csökkenő lehetőségei - iparági, piaci, szabályozási környezet hatásai;

·         Működési hatékonyság fejlesztése - az üzleti, eredményességi szempontok képviselete a tevékenységek minden szintjén;

·         Rendszerszemlélet, üzleti szemlélet hiányossága - saját eredményesség és vállalati eredményesség kapcsolata;

·         Vállalati optimum megértése - siló fókuszú megközelítés vs. folyamatszemlélet

 

Milyen célok elérését támogatja a program?


·         Munkatársak üzleti tudatosságának fejlesztése (tervezés, célkitűzés, eredményorientáció, személyes hozzájárulás)

·         Rendszerszintű gondolkodás fejlesztése (hatások értése, lokális cselekvés – globális hatás, szempontváltás gyakorlata)

·         Vezetői készségek fejlesztése (rugalmasság-határozottság, együttműködés és hatása, elvárások kommunikálása, elhivatottság és elkötelezettség)

·         Önjáró fejlesztési ciklus működtetésének támogatása (PDCA-szemlélet meghonosítása, fejlesztések végigvitelének és az eredmények értékelésének módszertani fejlesztése)

 

Hogyan segíti a célok elérését a program módszertana?


A 4 jelenléti napos programunk elmélyíti a résztvevő vezetők, munkatársak üzleti gondolkodásmódját, és üzleti eredményesség fókuszúan fejleszti vezetői gyakorlatukat. A program három, egymással szoros kapcsolatban álló pillérre épül:
 

·         Diagnózis és testreszabás - az egyedi ügyfél-helyzetekhez való alkalmazkodás 

A program végleges kialakítása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy Ügyfelünk igényeit megismerve finomhangoljuk a tananyagot és a szimuláció fókuszát a vállalati kihívások hatékony kezelése érdekében. Ennek érdekében a program első lépéseként felmérjük az eredményközpontú működés, a folyamatszemléletű megközelítés gyakorlatát a résztvevői csoportban.
 

·         Üzleti szimuláció - a gyakorlat fejlesztésének módszere 

A STRATEGA® jelenléti szimuláció termelő vállalatok külső és belső környezetében bekövetkező változások hatásairól, az azokra adott vezetői döntések eredményéről biztosít saját élményen keresztüli megértést, ezáltal javítva az üzleti tudatosságot. A hatékonyabb üzleti eredményesség-növelés érdekében a szimuláció a résztvevő vállalat(ok), egységek, egyének igényeire szabható, így lehetőség van az általános üzleti, szervezeti és vezetői szituációkra adott reakciókat az ügyfél kihívásainak kontextusában értelmezni.
 

·         Személyes alkalmazási terv - a tanultak lefordítása a gyakorlat nyelvére

A Program része egy személyes alkalmazási / fejlesztési terv elkészítése. A szimuláció tapasztalatai alapján a résztvevők feladata azok összekapcsolása a vállalati valósággal, mindennapi tevékenységeikkel. Ennek részeként megfogalmazzák azokat a lépéseket, melyekkel üzleti értelemben is javíthatják mindennapi munkavégzésük hatékonyságát és tanácsadói támogatással megtervezik ezek átvitelét, alkalmazását a gyakorlatba. A transzfer-tervek kidolgozását egy feldolgozó workshop keretei között mutatják be és vitatják meg a résztvevők.


A szimuláció menete


A Program úgy került kialakításra, hogy segítse a tanultak rögzítését a gyakorlatban való alkalmazáson keresztül. A programba integrált szimulációs program során a résztvevők:

·         üzleti tervet készítenek, majd ehhez kapcsolódó operatív működési, illetve alapvető pénzügyi terveket dolgoznak ki;

·         figyelemmel kísérik ezek megvalósulását, feltárják a tervtől való eltéréseket és számszerűsítik ezek okait;

·         gyakorolják a csoportos döntéshozatalt összetett működési kérdésekben;

·         megtapasztalják a különböző vállalati területek egymásra gyakorolt hatását, összefüggéseit és ezáltal a területi optimumok és a vállalati optimum különbségét;

·         visszajelző körök során egymástól és a trénerektől kapnak visszajelzést munkájukra.

 

Kinek ajánljuk a programot?


·         Termelő vállalatok kulcstevékenységeket végző szakértő munkatársainak, amely esetben a program fókuszterületei:

·         Vállalati optimum és a mindennapi munkavégzés kapcsolatának megértése és átlátása

·         Rendszerszintű gondolkodás fejlesztése, siló mentalitás felszámolása

·         Volumen- és költségtervek készítése, terv-tény eltérés elemzése, költség-kontroll eszközei, hatékonysági mutatók javítása

·         Operatív vezetőknek: műszakvezetők, üzemvezetők, középvezetők, és

·         Utánpótlás programok résztvevői, amely esetben a program fókuszterületei:

·         Vezetői szemlélet, személyes kompetenciák és leadership készségek fejlesztése

·         Folyamatszemlélet erősítése, a vállalti optimum és a szervezeti egység mindennapi működésének összehangolása

·         Eredményes csapatok vezetése, személyes vezetői terv készítése

·         Team szintű fejlesztési munkaterv készítése

 

·         A program ideális csoportlétszáma 8-16 fő