Tárgyalástechnika - mesterképzés

 

A tárgyalás tétje gyakran korlátoz, beszűkít. A nagy téttel bíró tárgyalások útvesztőiben gyakran a tapasztaltabb tárgyalók is eltévednek, elbizonytalanodnak. Ahol az érdekek ütközése élesebb és az érzelmek feszítő ereje is jobban érvényesül, ott a tárgyalási tér könnyen alakulhat át indulatoktól fűtött, rivalizációs közeggé, vagy éppen blokkolódhat le, válhat passzív állóháborúvá. Mihez kezdjünk az egymásnak feszülő törekvések túlfűtő vagy bénító hatásaival, a tárgyalások során kialakuló negatív spirálokkal, holtpontokkal, erő-játszmákkal? Létezik-e konstruktív megoldás az ilyen helyzetekben? Van-e a eszköz, ami felold, nyit, és új, reális és kölcsönösen hasznos kompromisszumok felé mozdítja el a feleket?

FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ TÉMÁK

 • heves ellenállások, indulati reakciók kezelése
 • érzelmi kötődések, megfeszült álláspontok oldása
 • kimozdulás érvelési holtpontokról – alternatívák keresése és kínálása
 • merevségek okainak taktikus feltárása és oldása
 • saját merevségeink felismerése, tudatosítása és oldása a tárgyalás menetében
 • a másik fél érdekeinek, szempontjainak, kötődési pontjainak feltárása
 • a tit-for-tat taktikai alkalmazása
 • integratív és disztributív stratégiák alkalmazása
 • szcenáriók használata a tárgyalás során – megtartásuk és elengedésük 
 • manipuláció és arányos önérvényesítés – nehéz tárgyalások etikája
 • a multilaterális tárgyalások jellege, belső dinamikája
 • taktika és stratégia többszereplős tárgyalások során
 • érdekérvényesítés soktényezős tárgyalási helyzetekben
 • ártárgyalások vezetése versenyhelyzetben
 • tendertárgyalások vezetése
 • ajánlati tárgyalások vezetése éles üzleti helyzetben

X

ÉRINTETT KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK

 • összetett érdek-struktúrákra épülő tárgyalási helyzetek kezelése
 • részvétel érzelmileg feszes tárgyalásokon
 • érdekérvényesítés többrésztvevős tárgyalásokon
 • tárgyalás éles versenyhelyzetben (ár-, tender-, ajánlati tárgyalások)
 • konstruktív kimozdulás tárgyalási holtpontokról, merevségekből
 • érzelmi, indulati tartalmak kezelése dinamikus helyzetekben

X

A PROGRAM IDŐIGÉNYE (a program összetettségétől függően)

 • két/három nap