Tárgyalástechnika - bázistréning

 

Meghatározó jelentősége van annak, hogy érdekeinket kellő határozottsággal tudjuk képviselni, miközben figyelembe vesszük a másik fél szempontjait is. Ezért fontos, hogy érveinknek súlyt adjunk, de hasonlóképpen lényeges az is, hogy érveink illeszkedjenek a másik fél gondolat-rendszerébe, számára értelmezhetően, az ő nyelvén kerüljenek megfogalmazása. Az ilyen helyzetekben a túlzó önérvényesítés éppen olyan káros lehet, mint a értéken felüli visszavonulás. A tárgyalásokat a realitások ismeretében fontos folytatnunk, saját lehetőségeink és a másik fél lehetőségeinek a reális ismeretében. Rugalmasan, nyitottan és túlzásoktól mentes arányok mentén.

 

FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ TÉMÁK

 • a tárgyalási helyzet – érdekérvényesítési mező
 • érdek, érték és az emberi személyiség összefüggései 
 • énünk és identitásunk viselkedése tárgyalások során – az énvédelem jelensége
 • rivalizáció vs. koopetíció – arányos érdekérvényesítés és rugalmasság
 • a személyészlelés szerepe és lehetséges torzító hatásai tárgyalási helyzetekben
 • a valóságtól elszakadó pozitív/negatív szándék- és érdek-tulajdonítások hatásai
 • felkészülés a tárgyalásra: szándékaim, értékeim, érdekeim, prioritásaim
 • a másik fél szempontjainak, erőforrásainak, lehetséges várakozásainak áttekintése
 • feltételezhető illeszkedési- és feszültségpontok azonosítása
 • lehetséges elágazások átgondolása – alternatívák mérlegelése
 • homályos és bizonytalansági pontok figyelembe vétele
 • a tárgyalás taktikai, stratégiai felépítése – rugalmassági terek beillesztése
 • a tárgyalási helyzet dinamikája
 • kulcspontok, jellegzetes dilemmák, nehézségek kezelése
 • asszertív(arányos) önérvényesítés a tárgyalás során
 • ellenállások, érdekütközések feloldása
 • feszült helyzetek, indulati jelenségek előrevivő megoldása
 • összegzés, tárgyalások zárása

X

ÉRINTETT KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK

 • tárgyalás-technika és üzleti érdekérvényesítés
 • asszertív kommunikáció (arányos önérvényesítés)
 • magabiztos kapcsolatteremtés, kapcsolatok ápolása
 • rugalmasság és érzékenység az emberi kapcsolatok kezelésében 
 • konstruktív viszonyulás mások felvetéseihez, nézeteihez
 • eltérő törekvések, célok, nézőpontok illesztése 
 • viták, feszültségek előrevivő kezelése

X

A PROGRAM IDŐIGÉNYE (a program összetettségétől függően)

 • két/három nap