Projektmenedzsment Szimuláció - SysTeamsProject®


Vállalati projektmenedzsment gyakorlat fejlesztése

sziulációk

Kihívások

  • Szűkülő erőforrások melletti teljesítménynövelés - folyamatos fejlesztések és projekt alapú működés szükséges;
  • Általánosan elterjedt a projektmenedzsment gyakorlat, és az innovációk megvalósítására törekvés, amely nem feltétlen hozza a várt eredményt - az ezekben rejlő tartalékok feltárása és kiaknázása célzott figyelmet igényel;
  • Pontszerű és az üzleti szempontokat nehezen figyelembe vevő megoldások - megfelelően működtetett rendszerek kiépítése, amely alkalmas az innovációk, ötletek szisztematikus kezelésére;

 

Milyen célok elérését támogatja a program?

  • Az adott vállalatban alkalmazott projektkultúra és -módszertan elterjedése és megszilárdulása (módszertani elsajátítás és alkalmazás, közös nyelv és gyakorlat meghonosítása)
  • Projektcsapatok vezetésével kapcsolatos jó gyakorlatok terjedése (tagok együttműködése és elkötelezettsége, hierarchikus felhatalmazás nélküli vezetés, vezetői szintű kontroll)
  • Top-down és bottom-up nézőpont különbségeinek és köztük feszülő távolság áthidalása (tervezés és megvalósítás során egyaránt megjelenik)
  • Üzleti értékelés egységes szempontrendszerének kialakítása (és közös gyakorlattá tétele, ötletek és innovációk rendszerszintű kezelése, projektgenerálástól a megvalósulásig

 

Hogyan segíti a célok elérését a program módszertana?

A 4 jelenléti napos programunk elmélyíti a résztvevő vezetők, munkatársak rendszerszintű- és üzleti eredményesség-alapú gondolkodását a fejlesztésekkel és már futó projektekkel kapcsolatban is. Ezáltal lehetővé teszi a meglévő vezetői gyakorlat elmélyítését és a folyamat-logika szerinti működést. A program három, egymással szoros kapcsolatban álló pillérre épül:
 
·        Diagnózis és testreszabás - az egyedi ügyfél-helyzetekhez való alkalmazkodás

A program végleges kialakítása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy Ügyfelünk igényeit megismerve finomhangoljuk a tananyagot és a szimuláció fókuszát a vállalati kihívások hatékony kezelése érdekében. Ennek érdekében a program első lépéseként felmérjük a meglévő projektmenedzsment gyakorlatot, illetve a projektmenedzserek felkészültségét, hogy ehhez igazítva, azonosítva az elakadásokat, tudjuk testreszabni a programot. 
 

   ·         Üzleti szimuláció - a gyakorlat fejlesztésének módszere

A SysTeams® Project jelenléti szimuláció a fejlesztések kivitelezéséről - generálásukon, a tervezésen, megvalósításon és megrendelői egyeztetéseken keresztül - , illetve az azokra adott projektvezetői döntések és projekt-team tagok viselkedésmintáinak következményeiről biztosít saját élményen keresztüli megértést. Ezen keresztül javítja a tudatosságot projekt-csapat, projekt-tag szinten, illetve vezetői szinten is, szemléltetve a döntések és folyamatok egymásra-hatását. A hatékonyabb eredmény elérése érdekében a szimuláció a résztvevő vállalat(ok), egységek, egyének igényeire szabott, így lehetőség van az általános üzleti, szervezeti, vezetői szituációkra adott reakciókat az ügyfél kihívásainak kontextusában értelmezni.
 

   ·         Személyes alkalmazási terv - a tanultak lefordítása a gyakorlat nyelvére

A Program része egy személyes alkalmazási / fejlesztési terv elkészítése. A szimuláció tapasztalatai alapján a résztvevők feladata azok összekapcsolása a vállalati valósággal, mindennapi tevékenységeikkel. Ennek részeként megfogalmazzák azokat a lépéseket, melyekkel javíthatják mindennapi munkavégzésük hatékonyságát. A transzfer-tervek kidolgozását egy feldolgozó workshop keretei között mutatják be és vitatják meg a résztvevők.
 

A szimuláció menete
 

A Program szimulációs blokkja úgy kerül kialakításra, hogy az segítse az előzetesen megszerzett ismeretek rögzítését a gyakorlatban való alkalmazáson keresztül. A 2 napos szimulációs program során a résztvevők:
 

·         SysTeams© Project szimuláció során a résztvevők egy fiktív vállalat fellendítésén dolgoznak egy új projekt megvalósítása révén.

·         A versengő csapatok ténylegesen kiviteleznek egy építményt, a rendelkezésre álló anyagi és idő-keretek között. Lehetőségük van versenyhelyzetben, a teljes projektfolyamatot (generálástól az utóértékelésig) végigkövetni, végigvinni.

·         Az esemény során váratlan események és a megrendelővel való egyeztetés is fontos szerepet kap.

·         A komplex helyzettel, időnyomással és erőforrás-szűkösséggel a szimuláció hűen teremti meg a valós projektvezetés és –kivitelezés menetét.

·         A feldolgozás, tudatosítás során egymástól és a trénerektől (megrendelőtől) is kapnak visszajelzést.

 

Kinek ajánljuk a programot?

·         Szakértőkből projektvezetőkké válók, amely esetben a program fókuszterületei:

·         Siló mentalitás leépítése a projektcsapatban

·         A projektek működéséhez kapcsolódó résztvevői és vezetői szerepek áttekintése - a projektmunkával összefüggő résztvevői és vezetői készségek kibontakoztatása

·         Szupervíziós felület biztosítása a szimuláción keresztül

·         Projekt-team belső kohéziójának, összetartó erejének erősítése és projektcélok közös értelmezése, elfogadása

·         Transzformatív leadership-készségek: egyéni és csoportszintű motiváció

·         Változások vezetése, a munkatársi bizonytalanságok és ellenállások feloldása

·         Működő/ formálódó projektcsapatok, projekt team tagok, amely esetben a program fókuszterületei:

·         Fogalmak közös értése – közös nyelv kialakítása

·         Üzleti szempontok érvényesítése a projektek tervezése és megvalósítása során

·         A projektek működéséhez kapcsolódó résztvevői és vezetői szerepek áttekintése

·         Projekt-generálás, projekt elfogadtatása az üzleti döntéshozókkal, üzleti megvalósítás tervezése, megvalósítása és értékelése – mátrix környezetben is

·         A csapaton belüli szerepek, értékek és normák kialakítása, tisztázása

·         Változásokhoz való alkalmazkodás

 

·         A programok ideális csoportlétszáma 8-16 fő