Prezentációtechnika professzionális szinten

 

Nagyszerű ötleteket, kezdeményezéseket, ajánlatokat nem elég megalkotni, a sikerhez azokat meg kell tudni osztani másokkal. Tapasztaljuk, hogy önmagában véve gyakran az eredmények elérése sem elegendő – fontos, hogy a különböző érdekelt felek (vezetők, ügyfelek, belső szervezeti partnerek, stb.) figyelmét fel is tudjuk hívni azokra. Partnereik rengeteg prezentációt hallanak, ezért egy jól felépített, friss és lényegre törő prezentáció már fél üzleti siker.

FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ TÉMÁK

 • a prezentáció mint kommunikációs műfaj: keretei, lehetőségei, korlátai
 • célmeghatározás, célcsoport-elemzés, tervezés
 • mentális és technikai előkészítés, tervezés, a központi témaszál kiválasztása
 • érvek bemutatása, felépítése, a hallgatóság szempontjainak figyelembe vétele
 • nyitási technikák, a vezérgondolat kialakítása, a prezentáció felépítése
 • vizuális eszközök kiválasztása
 • az első pillanatok – kontaktusteremtés
 • tartalmi kifejtés, elmélyülés, fókuszálás – a főtéma bemutatásának módszerei
 • a hallgatóság figyelmének fenntartása – a hallgatóság bevonása
 • nehéz témák, száraz adatok bemutatásának technikái
 • retorika és érveléstechnika - asszertív kommunikáció prezentációs helyzetben
 • a kérdés, mint lehetőség – kérdezés-technika
 • ellenállások, túlzott kritikai attitűd, indulati reakciók kezelése
 • az előadó mozgása, testbeszéde, metakommunikációja
 • zárási technikák
 • technikai vonatkozások: eszközök használata
 • digitális prezentációk készítése: a PowerPoint és a Prezi alkalmazások használata
 • prezentáció virtuális térben: videokonferencia, webcast

X

ÉRINTETT KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK

 • prezentáció-technika
 • érvelés- és meggyőzés-technika
 • asszertív kommunikáció (arányos önérvényesítés)
 • ellenállások, viták, feszültségek előrevivő kezelése
 • kapcsolatteremtés és a kapcsolat fenntartása előadói helyzetben
 • kérdezés-technika és együttműködés a hallgatósággal
 • pozitív és kritikai visszajelzés konstruktív fogadása és kezelése

X

A PROGRAM IDŐIGÉNYE

 • két nap