Fejlesztési szemléletünk

Arra törekszünk, hogy fejlesztési programjaink beágyazódjanak ügyfeleink szervezeti és üzleti valóságába, a vállalat külső és belső környezetének realitásaira épüljenek. Gyakorlatias, jól alkalmazható, letisztult és megalapozott elméleti háttérrel rendelkező megoldásokat és eszközöket biztosítunk Partnereink számára. 

Hangsúlyt fektetünk annak támogatására, hogy az átadott tudás partnereink számára jól érzékelhető, pozitív változásokat idézzen elő a mindennapi munkatevékenységek során.


FEJLESZTŐI GYAKORLATUNK AZ ALÁBBI ELVEKRE ÉPÜL

 

  • Programjaink beágyazódása partnereink üzleti valóságába

Arra törekszünk, hogy programjaink tartalmi és módszertani értelemben minél jobban illeszkedjenek partnereink napi realitásaihoz. Programjaink ívét, gyakorlatainkat, valamint azok feldolgozási kereteit ügyfeleink bevonásával alakítjuk ki.

  •     Fontos vállalati ügyek szemelőtt tartása

Amennyiben lehetőségünk van rá, programjainkat úgy tervezzük meg, hogy azok szorosan kapcsolódjanak konkrét, prioritást élvező vállalati ügyekhez. Így a kompetenciafejlesztés törekvései összekapcsolásra kerülnek az üzleti célokkal.

  • Módszertani sokszínűség, s több összefüggő elemre épülő fejlesztői munka

Programjaink a módszertani diverzitás elvét követik: széles fejlesztési eszköztárra építenek és több, egymást erősítő képzési szakaszra tagolódnak.

  • Tapasztalati tanulás

Módszereink kiválasztásakor hangsúlyozzuk a tapasztalás és élményszerzés útján megvalósuló tanulás gyakorlati hasznosságát és jelentőségét. Fontos szerepet szánunk a személyes visszajelzésre és reflexióra épülő ismeretszerzési helyzeteknek.

  • Integrált szemléletű leadership fejlesztés

A leadership készségek fejlesztését olyan gyakorlati helyzetekben valósítjuk meg, melyek egyszerre segítik elő a vezetői készségek elsajátítását és az üzleti tudatosság és gondolkodásmód iránti fogékonyság erősödését.

  • Transzferprogramok alkalmazása

Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a programjaink keretében elsajátított készségek fenntartható módon beépülhessenek partereink napi valóságába. Ennek elősegítésére gyakorlatias szemléletű alkalmazás-támogatási programokat kínálunk.

  • Szakmai innováció

Lényeges, hogy partnereink munkáját modern, naprakész, az üzleti realitásokat hűen tükröző eszközökkel támogassuk. Ennek érdekében számos önálló módszertani fejlesztést valósítunk meg, valamint nemzetközi fejlesztések adaptálunk.

  • Kézzelfogható eredmények, nyomonkövetés és mérés

Figyelemmel követjük a munkánk eredményességére és üzleti hasznosságára vonatkozó információkat, módszereink kiválasztásakor és fejlesztésekor figyelembe vesszük ezeket az adatokat. 

 

A szervezetre szabott fejlesztési programjaink négy alappillére a következő:

 

Alkalmazott módszereink eredményességét folyamatosan mérjük, programfejlesztéseinket a legjobb nemzetközi sztenderdekhez igazítjuk.

TRÉNEREINK ÉS TANÁCSADÓINK

Trénereink és tanácsadóink képesek a fejlesztésben érintett vezetők és munkatársak erősségeinek és fejlesztendő területeinek alapos elemzésére. Képesek motiválni, lelkesíteni, inspirálni az érintetteket a fejlődésre, a változásra. Képzettségük és széles tapasztalataik révén új gondolkodási és cselekvési módokat aktivizálnak, elkötelezettségük és hitelességük pedig biztosítéka a fejlesztés sikerének.