Kreativitás és innováció tréning

Minden üzleti siker mögött ott található az „ötlet”, a lehetőségek gyors felismerése, a meglévő információk újrakombinálása. A program célja az, hogy keretet biztosítson a nézőpontváltáshoz, a gondolati rugalmassághoz, a megszokottól eltérő közelítésmódok megerősítéséhez, valamint az ezt támogató (gyakorlatias, alkalmazott orientációjú) gondolkodás-technikák és módszerek megismeréséhez. A program során az üzleti és szakmai praktikum szempontjából jól használható egyéni- és csoport-módszerek kerülnek megismerésre.

 

FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ TÉMÁK

 

a kreativitás, mint az emberi kapcsolatok minőségében rejlő lehetőség

 • a munkatársi kommunikáció és a csoport-dinamikai jelenségek minőségében rejlő kreatív lehetőségek kibontására
 • a konstruktív vitakultúra kommunikáció-technikai vetületeinek feltérképezésére és gyakorlására; a gondolati sokszínűség ösztönzésére
 • vezetési stílus, légkör, hibakultúra és kreativitás

 

a kreativitás gondolkodás-technikai eszköztára

 • az egyéni és csoportos nézőpontváltás, nézőpont-gazdagítás technikái
 • a keretekből való kilépést segítő, kreatív ötletek alkotását támogató technikák alkalmazott közegben

 

a szervezeti innováció folyamata és módszerei

 • egy innovációs folyamat modellje és kipróbálása az elsajátított kreatív gondolkodás-technikák alkalmazásával

 

 

ÉRINTETT KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK

 • nyitottság alternatívák feltárására
 • kreativitás, ötletgazdagság
 • döntéshozatali készség 
 • megoldás-orientált attitűd
 • konceptuális gondolkodás, rendszerszemlélet
 • kezdeményező-készség
 • konstruktív vezetői légkör kialakítása
 • hibakultúra – a hibához való viszony, mint a szervezeti légkör egyik sarokpontja
 • viták, feszültségek előrevivő kezelése
 • innovációra épülő, rugalmas és tanuló szervezeti közeg kialakítása

 

 

A PROGRAM IDŐIGÉNYE

 • három napos időkeret (ideális eset)
 • két napos időkeret (a program ezen verziója kisebb hangsúlyt helyez a kreativitás humán-dinamikai vetületeire és elsősorban gondolkodás-technikai vetületekre koncentrál)