Leadership szimulációink


OLYAN FEJLESZTÉSI MÓDSZERT DOLGOZTUNK KI, AMELY

 • együttesen ad választ a napi üzleti/működési és vezetői kihívásokra;
 • a jelenléti szimulációk segítségével újszerű, élménygazdag, intenzív tanulási helyzetet teremt
 • alkalmazása során a résztvevők megtapasztalják saját fejlesztéseik, változtatásaik közvetlen hatását
 • során a megszerzett tapasztalatokra építve, a résztvevők saját alkalmazási tervet dolgoznak ki, mely a program után nyomon követhető, működési-üzleti hatásai mérhetők. 

 

KIHÍVÁSOK

 • üzleti kihívások: a szervezet sikere érdekében kulcskérdés a belső erőforrások, képességek mozgósítása, amely fenntartható módon biztosítja a versenyképességet
 • fejlesztési kihívások: a hagyományos módszerek, képzések helyett olyan fejlesztési módszer szükséges, amely:

-intenzív és célzott

- mindennapi alkalmazásra azonnal lefordítható

- megragadó és élményalapú, a gondolkodásmódot is fejlesztő
 

MIÉRT FONTOS AZ INTEGRÁLT SZEMLÉLET?
 

 Vezetői készségek és üzleti-működési elakadások együttes fejlesztése:

 • láthatóan hatékonyabb eredményt hoz,
 • közvetlenül hat az elakadásokra és fejlesztendő területekre,
 • komplex helyzetekben segít megtartani a cselekvési képességet.

 

A RÉSZTVEVŐK SZERVEZETI REALITÁSÁBA ÉS KIHÍVÁSAIBA ÁGYAZZUK A FOLYAMATOT AZ ALÁBBI 3 FÓKUSZTERÜLETEN:

 • működési eredményesség növelése
 • fejlesztések, projektek hatékony megvalósítása
 • változások eredményes megvalósítása.

 

A FOLYAMATBAN A HARD ÉS SOFT KOMPETENCIÁKAT EGYSZERRE, INTEGRÁLTAN FEJLESZTJÜK:

 • hard kompetencia mint például az üzleti logika erősítése a folyamatokban
 • soft kompetencia, mint például a vezetői képességek fejlesztése

 

MIÉRT EREDMÉNYES A SZIMULÁCIÓ, MINT FEJLESZTÉSI ESZKÖZ?
 

A jelenléti szimulációk alkalmazása adott üzleti környezetben megjeleníti mindazokat a szervezeti vagy személyes szintű viselkedés- és reakciómintákat, melyek a mindennapokból ismerősek, ugyanakkor tetten érhetőek benne az elakadások, melyek a magas teljesítményt gátolják.

A jelenléti szimuláció erős, intenzív élményt biztosít annak, aki játssza, ezzel támogatva az átadott és elsajátított, vagy korábban megszerzett tudást és készség-elemeket.

 

 • a résztvevők aktivitása és saját élményen keresztüli tanulása biztosítja, hogy a tudás beépül
 • az érzékelés minden területére hatással van
 • a résztvevők rendszer-szintű dolgokat is képesek megtapasztalni (egyéni és szervezeti szint összekapcsolódása)
 • mindezek mellett szoros összefüggésben áll a realitással, mindennapi gyakorlattal

 

HOGYAN VÁLIK ÖNJÁRÓVÁ A FEJLESZTÉSI RENDSZER?
 

A folyamat fenntarthatóságának alapjait az biztosítja, hogy tudatosítjuk, alkalmazzuk a tevékenységek és változások elkülöníthető ciklusait:

helyzetértékelés  célkitűzés  megvalósítás  értékelés  változások kezdeményezése

Ezek együttesen, a korábban említett tulajdonságokkal együtt biztosítják az alapot ahhoz, hogy a fejlesztés önjáróvá váljon, illetve önfejlesztő tanulási folyamatba futhasson ki.

 

HOGYAN JÁRUL HOZZÁ A PROGRAM AZ ALKALMAZÁSI GYAKORLATHOZ?

 A szimulációk által jóval eredményesebb az alkalmazási gyakorlatra felkészülni. A tanulási folyamat közvetlenül hasznosul, hiszen a résztvevők az elméletben elsajátított, majd pedig a szimuláció során a gyakorlatban is kipróbált tudásának transzfere is megvalósul, amikor a résztvevők megszerzett ismereteikre és tapasztalataikra építve kialakítják a személyes/szervezeti alkalmazási tervüket. Akciótervüket A konkrét cselekvési tervek készítéséhez a program során a tréneri/tanácsadói támogatást nyújtunk.

 

VÁRHATÓ ELŐNYÖK

 
MEGBÍZÓ

 • a szimuláció és az azt támogató fejlesztési modulok minden esetben az egyedi, konkrét ügyfélhelyzetekhez, illetve üzleti és működési kihívásokhoz igazodnak
 • rövid idő alatt jelentős fejlődés érhető el a célcsoport számára kijelölt fókuszterületeken
 • felkészítés a tanultak valós, vállalati környezetben történő alkalmazására

HR

 • intenzív élményt biztosító, jelenléti szimulációk alkalmazása gyors tanulást biztosít
 • a megszerzett tudás- és készségelemek hatékony beépülése azonnali gyakorlati tapasztalaton keresztül
 • nagycsoportos programok - elősegíti a tanultak szervezeti szintű beépülését

RÉSZTVEVŐK

 • saját tevékenység fejlesztésére vonatkozó tervének kidolgozása
 • integrált szemlélet alkalmazása - a hard és soft kompetenciák egyidejű fejlesztése
 • későbbi önjáró működés alapjainak lefektetése - változási igények felismerésének, megvalósítási képességének begyakorlása