Aktuális

Üzleti szimulációk
2015. February 5.

Jelenléti szimulációkra épített gyors és integrált programjaink egyszerre nyújtják a személyes kompetenciafejlesztés és szervezeti szintű alkalmazási tervek kidolgozásától várható és visszamérhető előnyöket

Részletek >>

HR Café szakmai programsorozat
2015. January 28.

HR-Cafe programunk a szervezeti és üzleti alkalmazkodás gyújtópontjait vitatja meg élő esetek és koncepciók bemutatásával.

Következő HR café alkalmunk: 2015. február 18. : Projektmenedzsment gyakorlat az üzleti eredményesség tükrében

Részletek >>

MAGUNKRÓL [ABOUT US]

A G.T. PERSONUM Tréning és Tanácsadó Kft. 1992-ben alakult, és az azóta eltelt időben keresett szereplővé vált a folyamatelvű leadership fejlesztés, a tapasztalati alapú és integrált szemléletű készségfejlesztési programok, a személyközpontú coaching, valamint a komplex vállalati tehetségmenedzsment szolgáltatások területén. 

Büszkék vagyunk rá, hogy több nemzetközi tevékenységet folytató nagyvállalati part-nerünkkel is sikerült évekre szóló, átfogó szakmai ívre épülő fejlesztési együttműködést kialakítanunk. Megbízóink több mint hetven százaléka visszatérő megbízásokkal keresi fel cégünket. A régió legnagyobb vállalatcsoportja kitüntet bennünket azzal, hogy a vezetői és munkatársai fejlesztése kapcsán számít a szakértelmünkre.


FEJLESZTÉSI PROGRAMJAINK ALAPPILLÉREI

Alkalmazott módszereink eredményességét rendszeresen méréseknek vettjük alá. Programjaink kifejlesztésekor intenzíven építünk a mértékadó nemzetközi szakmai környezet innovációira, szolgáltatásainkat partnereink üzleti igényeihez és szenderjeihez igazítjuk. 

SZEMLÉLETMÓDUNK ÉS KULCSKOMPETENCIÁK 

Arra törekszünk, hogy fejlesztési programjaink beágyazódjanak ügyfeleink szervezeti és üzleti valóságába, a vállalat külső és belső környezetének realitásaira épüljenek. Gyakorlatias, jól alkalmazható, letisztult és megalapozott elméleti háttérrel rendelkező megoldásokat és eszközöket biztosítunk Partnereink számára. 

Hangsúlyt fektetünk annak támogatására, hogy az átadott tudás partnereink számára jól érzékelhető, pozitív változásokat idézzen elő a mindennapi munkatevékenységek során.

FEJLESZTŐI GYAKORLATUNK AZ ALÁBBI ELVEKRE ÉPÜL

  • Programjaink beágyazódása partnereink üzleti valóságába

Arra törekszünk, hogy programjaink tartalmi és módszertani értelemben minél jobban illeszkedjenek partnereink napi realitásaihoz. Programjaink ívét, gyakorlatainkat, valamint azok feldolgozási kereteit ügyfeleink bevonásával alakítjuk ki.

  • Fontos vállalati ügyek szemelőtt tartása

Amennyiben lehetőségünk van rá, programjainkat úgy tervezzük meg, hogy azok szorosan kapcsolódjanak konkrét, prioritást élvező vállalati ügyekhez. Így a kompetenciafejlesztés törekvései összekapcsolásra kerülnek az üzleti célokkal.

  • Módszertani sokszínűség, s több összefüggő elemre épülő fejlesztői munka

Programjaink a módszertani diverzitás elvét követik: széles fejlesztési eszköztárra építenek és több, egymást erősítő képzési szakaszra tagolódnak.

  • Tapasztalati tanulás

Módszereink kiválasztásakor hangsúlyozzuk a tapasztalás és élményszerzés útján megvalósuló tanulás gyakorlati hasznosságát és jelentőségét. Fontos szerepet szánunk a személyes visszajelzésre és reflexióra épülő ismeretszerzési helyzeteknek.

  • Integrált szemléletű leadership fejlesztés

A leadership készségek fejlesztését olyan gyakorlati helyzetekben valósítjuk meg, melyek egyszerre segítik elő a vezetői készségek elsajátítását és az üzleti tudatosság és gondolkodásmód iránti fogékonyság erősödését.

  • Transzferprogramok alkalmazása

Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a programjaink keretében elsajátított készségek fenntartható módon beépülhessenek partereink napi valóságába. Ennek elősegítésére gyakorlatias szemléletű alkalmazás-támogatási programokat kínálunk.

  • Szakmai innováció

Lényeges, hogy partnereink munkáját modern, naprakész, az üzleti realitásokat hűen tükröző eszközökkel támogassuk. Ennek érdekében számos önálló módszertani fejlesztést valósítunk meg, valamint nemzetközi fejlesztések adaptálunk.

  • Kézzelfogható eredmények, nyomonkövetés és mérés

Figyelemmel követjük a munkánk eredményességére és üzleti hasznosságára vonatkozó információkat, módszereink kiválasztásakor és fejlesztésekor figyelembe vesszük ezeket az adatokat. 

ÉRTÉKORIENTÁCIÓ

Megközelítésünk pozitív szemléletet tükröz. Munkánk során nem a hiányosságokból, az esetleges deficitekből indulunk ki, hanem a rendelkezésre álló erősségekre építünk, az erőforrásokat, az egyénekben, csoportokban és szervezetben jelenlévő belső erőket mozgósítjuk.

TRÉNEREINK ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEINK

A munkatársi kör hét trénerből áll, akik pszichológiai és/vagy közgazdasági, valamint pedagógiai háttérrel rendelkeznek. Mindannyian rendelkeznek munkavállalóként és részben vezetőként szerzett szervezeti tapasztalattal, dolgoztak hazai és nemzetközi környezetben, és öt-tizenöt éves tréneri múltra tekintenek vissza. Felkészültségük révén képesek a fejlesztésben érintett vezetők és munkatársak erősségeinek és valós, személyes szükségleteinek a megértésére. Képesek motiválni, lelkesíteni és inspirálni a programok résztvevőit, partnerként támogatják a fejlődés, a változások megvalósulását. 

NEMZETKÖZI GYAKORLAT – PROGRAMJAINK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA MÁS NYELVEKEN

Programjaink az angol és a magyar nyelv mellett, professzionális színvonalon elérhetők horvát, szlovák, cseh, szerb, szlovén, román és német nyelven is.